zielone logo krowy logo - zielona lista

Paweł Suski – PO, OKW nr 40 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, kandydat do Sejmu, PO - przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowany w ochronę zwierząt, w szczególności zakaz uboju rytualnego, zmianę Ustawy prawo łowieckie, walkę o zakaz używania koni w Morskim Oku, targi końskie w Skaryszewie, temat warunków w schroniskach dla zwierząt oraz wielu innych. Współautor i wnioskodawca nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt z 2011 roku i nowelizacji z 2015 roku, która ze względów formalnych (termin) nie doszła do skutku.

Andrzej Halicki - PO, OKW nr 19 Warszawa - aktywnie wspierający wszelkie inicjatywy organizacji ochrony zwierząt, szczególnie walkę o zakaz uboju rytualnego i nowelizację Ustawy o ochronie zwierząt w 2011 roku. Ekonomista, przedsiębiorca, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, od 2014 minister administracji i cyfryzacji.

Marek Suski – PiS, OKW nr 17 Radom, woj. mazowieckie, kandydat do Sejmu – twórca i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowany w ochronę zwierząt, w szczególności zakaz uboju rytualnego, zmianę Ustawy prawo łowieckie, walkę o zakaz używania koni w Morskim Oku, targi końskie w Skaryszewie, temat warunków w schroniskach dla zwierząt oraz wielu innych.

Wanda Nowicka – OKW nr 19 Warszawa, startuje z listy Zjednoczonej Lewicy - wspierająca działania dotyczące ochrony zwierząt, występowała przeciwko stanowieniu prawa łowieckiego przez myśliwych, wspierała walkę przeciwko ubojowi rytualnemu Feministka, z wykształcenia filolog klasyczny, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, posłanka na Sejm i wicemarszałek Sejmu VII kadencji.

Magdalena Kochan – PO, OKW nr 41 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, kandydatka do Sejmu - członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowana w ochronę zwierząt, poseł sprawozdawca nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt z 2011 roku.

Maciej Hipolit Grabowski – PO, OKW nr 25 GDAŃSK - aktywnie działa w ochronie zwierząt. Sprzeciwia się budowie delfinarium w Mszczonowie – działanie zauważone nawet przez zagraniczne media: https://dolphinproject.net/blog/post/poland-says-no-to-the-dolphin-show/ Aktywnie działania w kampanii na rzecz budowy morświnarium. Popiera zapisy Ustawy o ochronie zwierząt mające uwolnić psy z łańcuchów, sprzeciwia się również obecności zwierząt w cyrkach. Ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. Od 2008 do 2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, od 2013 minister środowiska.

Agnieszka Hanajczyk – PO, OKW nr 11, Sieradz, woj. łódzkie, kandydatka do Sejmu - członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowana w ochronę zwierząt, uczestniczka większości posiedzeń, wspierająca schronisko MEDOR w Zgierzu. Orendowniczka tworzenia gminnych schronisk dla zwierząt, prowadząca walkę z nieprawidłowościami w schronisku w Wojtyszkach.

Anna Chodakowska - PIS, OKW nr 43 Warszawa, woj. mazowieckie, kandydatka do Senatu – działaczka ochrony zwierząt, od wielu lat prezes Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt Arka, zaangażowana w inicjatywy: STOP ubojowi rytualnemu, Stop rządom myśliwych w Parlamencie. Wybitna aktorka teatralno – filmowo -telewizyjna, związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Znana z wielu niezwykłych ról. Mocno zapadła w pamięć twórczym wykonaniem tekstów i piosenek Edwarda Stachury w kultowym spektaklu " Msza Wędrującego.

Jolanta Szczypińska – PiS, OKW nr 26 Gdynia, woj. pomorskie, kandydatka do Sejmu – orędowniczka praw zwierząt, członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, brała udział w akcji „Zerwijmy Łańcuchy”

Joanna Senyszyn – Zjednoczona Lewica, OKW nr 25 Gdańsk, woj. pomorskie, kandydatka do Sejmu - brała udział w manifestacjach na rzecz ochrony zwierząt, m.in. głośno protestowała przeciwko ubojowi rytualnemu

Artur Dunin – PO, OKW nr 11 Sieradz, woj. łódzkie, kandydat do Sejmu - członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, w VII kadencji sekretarz Zespołu aktywnie zaangażowany w ochronę zwierząt, uczestnik wszystkich posiedzeń.

Ewa Drozd – PO, OKW nr 1 Legnica, woj. dolnośląskie, kandydatka do Sejmu - członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowana w ochronę zwierząt, uczestniczka większości posiedzeń.

Brygida Kolenda-Łabuś – PO, OKW nr 21 Opole, woj. opolskie, kandydatka do Sejmu - członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowana w ochronę zwierząt, uczestniczka większości posiedzeń.

Małgorzata Niemczyk - PO, OKW nr 9 Łódź, woj. łódzkie - członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Sejmu VI i VII kadencji, aktywnie zaangażowana w ochronę zwierząt, uczestniczka większości posiedzeń

Głosowali przeciwko ubojowi zwierząt:

Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska

KKW Zjednoczona Lewica

KW KORWiN

Polskie Stronnictwo Ludowe