symboliczna krowa z podcietym gardlem napis - glosujemy dla zwierzat wybory 2015

Głosujemy dla zwierząt - jeżeli chcesz, aby Twój kandydat był wrażliwy na krzywdę zwierząt zobacz jak głosował w sprawach zwierząt w ostatniej kadencji Parlamentu.
25 października odbędą się wybory parlamentarne do Parlamentu.

Dokonując świadomego wyboru, musimy znać preferencje kandydatów, ich opinie na temat istotnych społecznie kwestii.
Istnieją sprawy apolityczne, stosunek do których nie jest determinowany przynależnością do konkretnej partii, lecz zależy od osobistych poglądów polityka.


Jedną z takich spraw jest z całą pewnością prawna ochrona zwierząt, w szczególności zakres tej ochrony, skłonność do przedmiotowego traktowania zwierząt bądź akceptowanie, że posiadają one atrybut czujących istot, demonstrowanie szacunku do ich życia oraz troska o ich dobrostan, a także dążenie do zachowania równowagi przyrodniczej.

W Parlamencie, którego kadencja dobiegła właśnie końca, można mówić głównie o dwóch budzących kontrowersje sprawach, związanych z zagadnieniem ochrony zwierząt.

Pierwsza to głosowanie w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, przedmiotem której miało być zezwolenie na tzw. ubój rytualny. Przypomnieć należy, że sprawa ta w bezprecedensowy sposób podzieliła przedstawicieli partii politycznych zasiadających w Sejmie, mimo że znaczna część społeczeństwa oczekiwała, że ubój zwierząt bez uprzedniego pozbawienia świadomości będzie w Polsce nielegalny. Abstrahując od tego, że rezultat głosowania stał się nieaktualny w świetle późniejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to samo głosowanie wskazało wyraźnie, dla kogo kwestia dobrostanu zwierząt ma znaczenie pierwszorzędne, kto zaś uważa innego rodzaju względy – religijne i ekonomiczne – za ważniejsze.

Drugą kwestią stała się debata nad zmianami w prawie łowieckim, wymuszonymi przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie wielu, prace nad równoległymi projektami – ministerialnym i poselskim – winny być prowadzone również pod kątem wprowadzenia regulacji służących ograniczeniu negatywnych zjawisk w polskim myślistwie, wprowadzenia lepszej ochrony zwierzyny łownej oraz wprowadzeniu mechanizmów pozwalających na skuteczny nadzór nad instytucją mającą monopol na polowanie, tj. Polskim Związkiem Łowieckim. Okazało się jednakże, że w pracach nad ustawą uczestniczyły głównie osoby związane ze środowiskiem myśliwych, zaś konsultacje społeczne przybrały postać fikcji. Sam fakt, iż mieliśmy do czynienia z tworzeniem prawa głównie pod kątem oczekiwań zainteresowanych z pominięciem głosów z zewnątrz, wzbudził falę krytyki, media zaś zaczęły pisać o wpływie lobby myśliwskiego na kształt stanowionego prawa. Zadawano również zasadne pytania o skalę reprezentacji PZŁ w polskim Sejmie.

Uważamy, że stosunek do zwierząt może być istotnym czynnikiem wpływającym na preferencje wyborców, toteż uruchomiliśmy tę stronę celem przypomnienia, jakie stanowisko wobec praw zwierząt mają posłowie ubiegający się o reelekcję – na przykładzie głosowania w sprawie uboju rytualnego oraz tego, kto z ubiegających się ponownie o mandat posła lub senatora jest potwierdzonym myśliwym.

Na stronie prezentujemy również sylwetki kilku kandydatów, którzy w naszej ocenie pozytywnie wyróżnili się na polu walki o poprawę sytuacji prawnej zwierząt w Polsce – z krótkim uzasadnieniem wyróżnienia. Z góry również przepraszamy osoby, które poczują się dotknięte brakiem takiego uhonorowania, jednak wynika to stąd, że wybraliśmy tych, którzy z walki o prawa zwierząt uczynili istotny składnik swojej aktywności politycznej np. poprzez działania w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt